ชื่อ - นามสกุล :นายวีระชัย พรหมขัติแก้ว
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่หลัก :ปฎิบัติหน้าที่การสอน
ที่อยู่ :499ม.1 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
Telephone :098-608129
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฎิบัติหน้าที่การสอน