ชื่อ - นามสกุล :นายทศพล สุรพงษ์พิวัฒนะ
ตำแหน่ง :นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
หน้าที่หลัก :บริหารเทศบาลตำบลสำโรงทาบ
ที่อยู่ :371 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
Telephone :0812661831
Email :tossapol831@gmail.com